Copyright 2014 - 2019 - SpecLab
biuro@speclab.com.pl
aktualizowano: 07.2019
 
SpecLab - Program Partnerski - wspierajmy się nawzajem w prowadzeniu Biznesu
Program Partnerski jest jednym z elementów przedsięwzięcia jakim jest serwis SpecLab. Program ten ma na celu czynne promowanie ludzi i firmy, które lokalnie prowadzą działalność biznesową, lub po prostu są w Trójmieście. Naszym celem jest zbudowanie świadomości na temat korzyści jakie daje wspólne wspieranie się w biznesie, lokalne budowanie marki biznesowej,  wzajemne promowanie się na rynku lokalnym, jak również dotarcie do jak największej liczby osób i firm z informacjami na ten temat.
Poprzez Program Partnerski  zapraszamy  wszystkich do wypromowania siebie i swoich przedsięwzięć biznesowych oraz poszerzenia Trójmiejskiego  kręgu sympatyków,  znajomych, przyjaciół i klientów. Poprzez wzajemne wspieranie się w prowadzeniu biznesu wszyscy osiągniemy wymierne korzyści w pracy na rynku lokalnym.
Wstępując do Programu Partnerskiego korzystacie Państwo bezpośrednio z poszerzającej się codziennie bazy firm, przedsiębiorstw, restauracji, lokali, sklepów i wszelkiego rodzaju  Trójmiejskich  usług. Jednocześnie możecie niezwykle korzystnie i oryginalnie wypromować swoje własne przedsięwzięcie biznesowe.

Zapraszamy do udziału w Programie Partnerskim…
Naprawa
  Serwis
  Doradztwo
  Opieka
  Komputery
  Laptopy
Tablety
Smartfony
PROJEKT - Kim jesteśmy? Jesteśmy Firmą rodzinną.
SpecLab - jesteśmy częścią Firmy Rodzinnej
W dzisiejszych czasach sukcesy odnoszą te firmy, które posiadają, rozwijają i  
chronią zasoby niematerialne - wiedzę. Okazuje się jednak, że nośnikami  
zasobów w firmie są ludzie. To kapitał ludzki urasta do rangi kluczowego zasobu  
dla trwania i rozwoju firmy. Kapitał intelektualny pracowników firmy jest niezwykle  
istotny, jednak nie jest czynnikiem decydującym. Niezbędna jest odpowiednia  
organizacja intelektualna zasobów firmy, tworząca kapitał społeczny oparty na  
relacjach, komunikacji i wymianie między ludźmi. Nieustanna synergia -  
wymiana wiedzy, opinii, doświadczenia, pomysłów, pozwala na sprawniejsze i  
lepsze wykorzystanie zasobów intelektualnych. Ma to istotny wpływ na rozwój  
firmy i budowanie zasobów ludzkich opartych na powstawaniu nowej wiedzy.  
Stanowi fundament istnienia firmy.

Dzisiejsza firma potrzebuje zarówno języka, w którym może przekazywać  
informacje na temat strategii, jak i procesów oraz systemów pomocnych we  
wdrażaniu strategii i zbieraniu informacji zwrotnych. Sukces przychodzi wtedy,  
gdy strategia staje się wspólną codzienną sprawą wszystkich ludzi pracujących  
w danej firmie.
Dlaczego Firma rodzinna???  Inność Firm rodzinnych
Firmy rodzinne są po prostu rodzinne. Oznacza to, że kultura pracy w takiej  
firmie oparta jest na wartościach panujących w rodzinie - determinuje wspólne  
zachowanie i atmosferę, wzajemne stosunki służbowe, wspólne działanie i  
komunikację. Członkowie rodziny mają świadomość że to co robią dzieje się na  
rzecz całej rodziny, co wprowadza niepowtarzalną atmosferę zaangażowania,  
zaufania, poczucia wspólnych celów i wartości , motywacji do budowania i  
umacniania firmy. Praca w takich warunkach i otoczeniu  daje poczucie siły,  
tożsamości oraz identyfikacji i poczucia celu i sensu. Staje się filozofią działania  
oraz formą komunikacji. Te czynniki i aspekty stanowią istotny wyróżnik firmy  
rodzinnej na tle pozostałych firm działających na rynku nie opartych na rodzinie.

Firmę rodzinną wyróżniają wartości, które stanowią podstawę decydowania o jej  
powstaniu, trwaniu i rozwoju - zarówno w teraźniejszości jak i przyszłości. To  
wartości są spoiwem łączącym ludzi współpracujących ze sobą dla osiągnięcia  
wspólnego celu.
 
Zarządzanie  firmą rodzinną wiąże się bardzo ściśle z jej rolą społeczną. Skoro  
firma rodzinna ma trwać i służyć kolejnym pokoleniom interesariuszy, to  
gospodarka finansowa i sposób zarządzania takiej firmy musi być przede  
wszystkim bezpieczna i odpowiedzialna. Firmy rodzinne zmieniają rynek pracy.  
Już nie pieniądze, a atmosfera i poczucie wartości decydują o wyborze miejsca  
zatrudnienia.
Projekt - Firma Rodzinna
   Nasze wartości
WARTOŚCI - FUNDAMENT DZIAŁANIA FIRMY RODZINNEJ:
Wspólne wartości w Firmie
Wartości biznesowe
Wartości kulturowe
Wartości ludzkie i godnościowe
Dobre wzorce
Szacunek i profesjonalizm
Odpowiedzialność za firmę dziś i jutro - pokolenia
Aktywny udział
Wspólne wartości w Firmie

Wyznajemy wspólne wartości - Filozofię Firmy, odnośnie sposobu funkcjonowania firmy, wizji , misji, sposobu komunikacji Firmy jak  
również budowy prestiżu i marki firmy.  Dzięki temu powstała unikalna struktura organizacyjna - oparta na wartościach i więziach  
rodzinnych i ludzkich w połączeniu z wartościami biznesowymi.

Wartości wyznawane w firmie stanowią o jej sile i skuteczności. Dają motywację do rozwoju i działania. Oznacza to, że  
najskuteczniejsze jest odwoływanie się do powszechnie uznanych wartości takich jak uczciwość, rzetelność, prawdomówność,  
ponieważ są to wartości które w naturalny i historyczny sposób funkcjonują w społeczeństwie a wniesione do firmy dają jej naturalną  
autentyczność. Wartości nie trzeba spisywać ani wywieszać w firmie rodzinnej, ponieważ ludzie związanie z firmą znają je,  
przestrzegają i szanują. Wartości są zakodowanie w DNA firmy rodzinnej, ponieważ jest oparta na rodzinie.
Projekt - dlatego jesteśmy Firmą rodzinną
Kontakt
Adres firmy
Program Partnerski dla Firm w Biznesie
telefon:           058 354 85 73

e-mail: biuro@projektgdynia.com.pl

www: projektgdynia.com.pl

Projekt - Siedziba Firmy:

ul. 10 Lutego 19/5
81-364 Gdynia
Copyright 2014 - 2019 - SpecLab
biuro@speclab.com.pl
aktualizowano: 06.2019


kliknij w ikonę, aby odwiedzić stronę www...
SpecLab - Program Partnerski - wspierajmy się nawzajem w prowadzeniu Biznesu
                                                
                                                 szczegóły wkrótce ...
Serwis inny niż wszystkie ...
Projekt - Firma Rodzinna. Nasze rodzinne przedsięwzięcie. "Projekt" to  
nie tylko zwykła Firma, i nie tylko Firma Rodzinna. To lokalne, rodzinne,  
wspólne przedsięwzięcie. To połączenie pokoleń, doświadczenia z  
młodością, połączenie różnych punktów widzenia i  postrzegania  
biznesu. To konglomerat pasji, chęci działania, osiągania i zmiany  
otaczającego świata i ludzi. To miłość do Gdyni, przywiązanie do  
lokalnej społeczności, chęć budowania nowych rzeczy, radość z  
możliwości, jakie dzisiejszy świat biznesu i technologii.